SH 14

SH 14
SH 14

SH 14

! !

150 , 2 , 1/2, 8 , 360 , 70 +
, 253
AlfaSystems GoPro GP261D21