SH 13

SH 13
SH 13

SH 13

! !

150 , 2 , 1/2, 8 , 70 +
, 253
AlfaSystems GoPro GP261D21